Birgə əmək                                                       Davamlı inkişaf                                                Həyat və iş balansının tənzimlənməsi 

                                                                

 

 Şəffaflıq və bərabər imkanlar paylaşımı         Vaxtın düzgün idarə olunması                İnam və etibarlılıq    

                                                  

  

Bilik və təcrübə